Jury

 2018

prof. dr hab. WIOLETTA MIŁKOWSKA 

zdjecie-violi-na-stroneDyrygent, pedagog, prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Pracę z chórem rozpoczęła w roku 1985. Prowadziła zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz akademickie. Obecnie jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) oraz Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana była do jury konkursów chóralnych regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych. Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD. Jest też autorką publikacji książkowych.

Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. Wyniki badań zostały przedstawione w  publikacji pt. –Requiem w twórczości kompozytorów polskich.

Jest także animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006- 2014  roku była koordynatorem na Podlasiu Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania  szkolnych zespołów chóralnych zawarty jest w publikacji jej autorstwa „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011).Obecnie (od roku 2015) koordynuje działania w projekcie własnego autorstwa „Rozśpiewany Białystok”. Za swą działalność  artystyczną i organizatorską została wyróżniona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej .

dr hab. HIRVO SURVA

hirvo_surva

Hirvo Surva ukończył Dyrygenturę na estońskiej Akademii Muzyki i Teatru w 1990 r. Jest głównym dyrygentem Chóru Estońskiej Opery Narodowej, Chłopięcego Chóru tejże instytucji, a także Chóru Chłopięcego Kalev i Męskiego chóru kameralnego „Revalia”.

Jego zespoły z sukcesem uczestniczyły w wielu międzynarodowych konkursach,na których pozyskały wiele prestiżowych nagród, zaś prowadzony przez niego Kameralny Chór Męski Ravalia uzyskał tytuł Chóru Roku 2003. Ten sam tytuł w roku 2005 otrzymał prowadzony przez niego Chóru Chłopięcy „Kalev”. Hirvo Surva uzyskał też nagrody indywidualne dla Najlepszego Dyrygenta na  Tallinn International Choir Festival 2001 and 2003. W 2003 został wybrany Estońskim Dyrygentem Roku przez Estońskie Stowarzyszenie Chóralne. W 2002 otrzymał roczny grant Funduszu Kulturalnego Estonii. W 2004 został uhonorowany odznaką miasta Rakvere oraz otrzymał Honorową Odznaję miasta Tallin. W 2008 otrzymał Nagrodę austriackiego Funduszu Kulturalnego, w 2012 nagrodę Gustawa Erneskasa, zaś w 2104 tytuł Osobowość Roku przyznaną przez gazetę Postimees i tytuł Muzyka Roku przez Estonian Public Broadcasting.

Hirvo Surva wielokrotnie był członkiem Jury konkursów chóralnych w kraju i zagranicą. Od 2001 pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenie Dyrygentów Estonii. Był dyrektorem artystycznym 8. i 9.  Youth Song Celebration i 26. Estonian Song Celebration (2014). W latach 2006 i 2010 był profesorem wizytującym Uniwersytetu w Oregonie (USA). Jest również wykładowcą w stopniu docenta na Estońskiej Akademii Muzyki i Teatru.

 

dr hab. MILAN KOLENA

W Konserwatorium Zilina pobierał naukę śpiewu. gry na fortepianie oraz dyrygowania chóralnego. Następnie kontynuował swą edukację w obszarze dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Bratysławie, by po uzyskaniu magisterium rozpocząć studia nad muzyką sakralną w Wyższej Szkole Muzycznej (VSMU) w Bratysławie. Studia na chorałem gregoriańskim kontynuował na  Uniwersytecie Muzyki i Sztuki Dramatycznej w Wiedniu. Aktywnie współpracuje w zakresie wykonawstwa chorału gragoriańskiego z Prof. F.K. Prasslem  z Grazu oraz Prof. J.B. Goschlemz Maonachium.

Milan Kolena był asystentem w chłopięcym chórze Chlapčenský w Bratysławie oraz dyrygentem Chóru Nauczycielskiego w Bratysławie. Oprócz tego po dziś dzień prowadzi jako dyrygent Schola Gregoriana Bratislavensis

Milan Kolena  naucza dyrygentury chóralnej oraz śpiew chorałowy na VSMU. Od 1998  roku jest Dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu chóralnej Muzyki Sakralnej. Jest aktywny jako członek Jury w konkursach krajowych i zagranicznych. Prowadził też wiele warsztatów i seminariów o polifonii wokalnej, chorale gregoriańskim. W latach 2004- 2006 prowadzona przez niego Schola nagrała 3 płyty CD dla Słiwackiej Biblioteki Narodowej. Od 2013 roku jest prezesem Słowackiego Stowarzyszenia Chóralnego.

W 2014 roku miał wykłady na trzech  uniwersytetach amerykańskich. Illinois Wesleyan University School, University of Missouri School of Music, Colorado State University. Został uhonorowany nagrodą dla Najlepszego Dyrygenta na Festiwalu „Śpiewający Świat’ o obowiązkach.W St. Petersburg.W 2015 roku prowadził watsztaty wokalne w Chinach i w Hong   Kong.  W 2018 prowadzony przez niego chór Apollo otrzymał  na Festiwalu „Dźwięki Moskwy”  – chór występował wówczas w kategorii muzyki ludowej, zaś występ w kategorii Muzyka Sakralna przyniósł u nagrodę Grand Prix konkursu.

Dyrektor Konkursu  

DR. HAB.  ANNA MONIUSZKO

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, emisji głosu – prof. Cezarego Szyfmana oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W roku 2010 otrzymała stopień doktora, zaś w 2015 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura.

W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, obecnie zaś jako adiunkt Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego UMFC. W tym samym roku podjęła współpracę z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła wiele nagród w konkursach w kraju i za granicą, a także szereg nagród indywidualnych dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki baroku.  Przez ponad dekadę jego działalności, w repertuarze zespołu znalazły się m.in. wielkie dzieła oratoryjne Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Haendla, Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in seinen Reichen J. S. Bacha, a także pasje: J. S. Bacha – Pasja według św. Jana i Brockes Passion G. F. Händla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Haendla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G. B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore) oraz A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Sztuk Dawnych – „Imieniny Izabeli Branickiej”, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku jest również Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

Za swą dotychczasową działalność  została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016).