JURY

2021

prof. dr hab. WIOLETTA MIŁKOWSKA

Jest absolwentką Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. F. Chopina Filii w Białymstoku w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożeny Violetty Bieleckiej oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pracę w UMFC rozpoczęła w 1990 roku.  W latach 2012-2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej. W kadencji  2016-2020 zasiadała w Radzie Naukowej Uczelni. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki UMFC Filia w Białymstoku, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej.

Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) a także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana  jest do jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych (m. in. były to kompozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, D. Stachowicza, J. Haydna,  W. A. Mozarta, L. Beethovena, F.  Schuberta, G. Rossiniego, S. Moryty, K. Jenkinsa, J. Ruttera). Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD.

Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest  twórczość funeralna. Efekty badawcze zostały przedstawione w rozprawie pt. Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Jest też autorką, redaktorem naukowym publikacji książkowych i licznych artykułów dotyczących chóralistyki polskiej.
Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (m. in. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć; W kręgu chóralistyki polskiej).

Wioletta Miłkowska od 30 lat jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006-2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011). Od kilku lat  współpracuje z chórami dziecięcymi i młodzieżowymi w ramach autorskiego  projektu edukacyjno-artystycznego  „Rozśpiewany Białystok”.

Jest także współzałożycielem Międzynarodowego Chóru Morza Bałtyckiego (w jego skład wchodzą członkowie zespołów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich), z którym realizuje artystyczne przedsięwzięcia.

Wyróżniona Nagrodami I stopnia Rektora UMFC. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Statuetką Nauczyciel Mądry Sercem – Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku. Za swą działalność została odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz  Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. W roku 2018 uhonorowania odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

GHISLAINE MORGAN

Ghislaine Morgan prowadzi międzynarodową działalność jako nauczyciel śpiewu, trener wokalny chórów oraz prowadzący warsztaty poświęcone emisji głosu. Swoją muzyczną edukację rozpoczęła na Oxford University, by następnie podjąć studia muzyczne na London University oraz naukę śpiewu w Royal College of Music. Po dwudziestu latach kariery jako śpiewaczka, obecnie zajmuje się kształceniem chórów oraz śpiewaków indywidualnych i dyrygentów chóralnych głównie we Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest założycielem i dyrektorem Sintra International Singing and Choral Conducting Course oraz Casole International Renaissance Polyphony School and London Upper Voices. Ghislaine prowadziła kursy wokalne w Bretanii, Francji, Danii, Niemczech, Islandii, Indiach , Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Zambii. Udziela się również jako korepetytor w takich przedsięwzięciach jak Il Convitto Armonico i Studio Canticum we Włoszech, English Choral Experience, Lacock Singing Courses, National Youth Choirs of Great Britain, Platinum Choral Workshops.

Jako juror zasiadała w Choir Fest Middle East oraz London International A Cappella Choir Competition.

Jako sopranistka – członek zespołów The Monteverdi Choir, The Tallis Scholars, The Sixteen występowała w całej Europie, a także w Indiach, Japonii i USA.
Skupiając się obecnie na pracy edukacyjnej związanej z chóralistyką, z pasją zachęca pozostałych do pewnego wyrażania siebie, a także odkrywa tajniki techniki wokalnej. Jej kariera jako nauczyciela przebiega w bardzo różnorodnie: trenowała młode głosy w operach brytyjskich, uczyła chłopców na misji w Kalkucie, śpiewających nauczycieli w Lusace i dyrygentów chóralnych w Kerali. W Wielkiej Brytanii pracowała jako nauczyciel śpiewu w at Dulwich College Boys’ School, St Paul’s Girls’ School. W ostatnim okresie prowadzi fakultet w Royal College of Music Junior Department. Obecnie uczy śpiewu na Cambridge University, a także prowadzi prywatną praktykę w Londynie i Amsterdamie.

prof. VACLOVAS AUGUSTINAS

Ukończył Litewską Akademię Muzyki na kierunkach: Dyrygentury Chóralnej (1981) oraz Kompozycji (1992). Od 1992 roku jest głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Wileńskiego Chóru Miejskiego „Jauna muzika“. Jako dyrygent dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem w trakcie licznych warsztatów skierowanych do dyrygentów chóralnych. W tym charakterze wystąpił m.in na Kongresie dla Chórmistrzów w Växjö (Szwecja, 1993) oraz w trakcie Międzynarodowego Festiwalu “XVI Jardanos Coralistas Aragonesas” w Borja (Hiszpania,1996). Był również wykładowcą i prowadzącym seminarium podczas International Choir Music Federation w Rotterdamie (Holandia, 1999). W latach 1998, 2002, 2006, 2010 and 2014 Pełnił funkcje głównego dyrygenta podczas World Lihuanian Song Festivals. W 2000 roku poprowadził połączone chóry podczas Międzynarodowego Zjazdu Chórów krajów Nordyckich i Bałtyckich. Od 2002 roku współpracuje jako gościnny dyrygent z Netherlands Radio Choir, Chamber Choir of Novosibirsk Society, Państwowym Chórem Latvia oraz wieloma chórami litewskimi.W 2015 był on dyrygentem gościnnym podczas Kirchenmusikalishe Werwoche des Erzbistum Köln. Augustinas jest częstym jurorem wielu konkursów krajowych i zagranicznych, m.in Marktoberdorf International Choir Competition (2005), Latvian National Choir Competition (2013), World Choir Games (2014).

Od 2011 jest stałym członkiem jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorów Musica Sacra. Jego kompozycji są regularnie wykonywane na Litwie i za granicą . Wsród nich jego utwór “Hymne à Saint Martin” przeznaczony na 2 chóry a cappella otrzymał III na Międzynarodowym Konkursie Kompozycji Chóralnych “Florilege vocal de Tours” (Francja 1996) , zaś jego “Stomping Bride” na chór mieszany i instrumenty został wykonany na Kongresie Stowarzyszenia Amerykańskich Dyrygentów Chóralnych (San diego, California, 1997). W 2004 otrzymał nagrodę za najlepszy utwór chóralny (Lux Aeterna) podczas konkursu dla kompozytorów organizowanego przez Związek Kompozytorow Litewskich. W 2006 został uhonnorowany nagrodą Mūzų Malūnas za działalność koncertową, w 2010 zdobył I Nagrodę Calm and Quiet na Konkursie Kompozycji Chóralnych organizowanym przez Litewskie Centrum Kultury Ludowej i Związek Kompozytorow Litewskich. W 2010 roku V. Augustinas został uhonorowany najbardziej prestiżową nagrodą w kraju – Litewską Nagrodą Sztuki i Kultury. Od roku 2011 jest profesorem na Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Kompozycji.

prof. dr hab. MARCIN TOMCZAK

Profesor zwyczajny, chórmistrz, dyrygent, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999- 2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej. W latach 2005-2012 piastował funkcję prorektora ds. artystycznych i studenckich. Kierownik katedry dyrygentury chóralnej /2005-2008, 2012-2016/.Od roku 2016 dyrektor Instytutu  Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej.  W latach 2012-2021 wykładowca na Podyplomowych  Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1992 kierownik artystyczny i dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z zespołem odbył liczne tournees koncertowe w kraju i zagranicą występując  w : Albanii, Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Hiszpanii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Niemczech, Słowenii, Szwecji, Ukrainie, Włoszech a także USA, Korei Południowej, Chinach, Argentynie i Ekwadorze.

Laureat licznych czołowych nagród krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, w tym Grand Prix: -Festiwalu im. F. Schuberta w Wiedniu/Austria 2000/,  Olimpiada Chóralna w Busan/ Korea Południowa 2002/; La Valetta /Malta 2003/; Festiwalu Chórów Akademickich w Pardubicach /Czechy-2004\, Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Wilnie /Litwa2010,2014/, Międzynarodowym  Festiwalu Chóralnym w Ohrid /Macedonia 2014/,  Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie /Polska2016/, Międzynarodowego Festiwalu Canco Mediterania-Lloret de Mar  /Hiszpania 2018/, Konkursu Chóralnego Silver Bels w Daugavpils/Łotwa2019/; Bandung – Indonesia/2021/; indywidualnych nagród dyrygenckich / Polska,  Korea , Czechy /, laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „ Splendor Gedanensis”, nagród państwowych.

Współpracował z najwybitniejszymi artystami, jak : Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Jan AP Kaczmarek / premiera światowa „Kantaty Wolności” 2005, światowa premiera symfonii „Emigra”  2017/, Jannis Xenakis, Ennio Morrricone, Jean Michel Jarre, Leszek Możdżer.

Zapraszany do prac Jury krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów chóralnych /Grecja, Litwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Włochy /. Prowadzi warsztaty dla dyrygentów chóralnych w Polsce, Niemczech, Macedonii, Rumunii oraz Korei Południowej/ Seul , Jeju/.

Od 2006 roku dyrektor artystyczny i przewodniczący Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat Sopot”.

prof. dr hab. JOANNA SZYBALSKA-MATCZAK

Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygowania prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy. Od 1991 roku pracuje w macierzystej Uczelni, gdzie kształci studentów m.in. w zakresie dyrygentury chóralnej. Od tego samego roku związana była z Chórem „Feichtinum”, pełniąc w nim kolejno funkcję asystenta (1991-1995), drugiego dyrygenta (1995-2005) oraz kierownika artystycznego (2005-2014).

Ważnym momentem w jej karierze zawodowej było założenie w październiku 2000 roku Zespołu Wokalnego „Senza Rigore”, działającego obecnie przy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod nazwą Chór Kameralny „Senza Rigore”. Z zespołem tym uczestniczy m.in. w prestiżowych festiwalach muzycznych oraz międzynarodowych konkursach chóralnych, na których zdobywa najwyższe nagrody i wyróżnienia.

Do ostatnich osiągnięć należą m.in.:
• Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Chórów i Orkiestr „Birstonas Cantat” na Litwie (2018),
• Grand Prix na 11. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. Johannesa Brahmsa
w Wernigerode w Niemczech (2019).

W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (2012-2020). Obecnie jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne oraz kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów.
Od 2009 do 2011 roku prowadziła działalność artystyczną z Zespołem Wokalnym „Voice Factory”, realizując program „Chopin a cappella”, który z powodzeniem prezentowała w kraju i za granicą. Pracę zespołu dokumentują dwie płyty CD, nagrania radiowe i telewizyjne oraz Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymana na XXXIII Bydgoskich Impresjach Muzycznych w 2010 roku.
Jako wykładowca współpracowała ze Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie i Letnią Akademią w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Stale współpracuje z Akademią Chóralną – Ogólnopolskim Programem Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Prowadziła również zajęcia dla chórzystów i dyrygentów w ramach projektu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Jest zapraszana do udziału w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.
W 2014 roku jej szeroko prowadzona działalność została uhonorowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu profesora sztuk muzycznych.
Jest laureatką nagród rektorskich Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, srebrnej odznaki „Zasłużony Dla Miasta Rybnika”, odznaki honorowej „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, „Brązowego Krzyża Zasługi”, „Srebrnego Krzyża Zasługi” oraz nagród indywidualnych dla najlepszego dyrygenta, zdobywanych w konkursach chóralnych.

Dyrektor Konkursu
dr hab. ANNA MONIUSZKO

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, emisji głosu – prof. Cezarego Szyfmana oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W roku 2010 otrzymała stopień doktora, zaś w 2015 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura.

W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, obecnie zaś jako adiunkt Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego UMFC. W tym samym roku podjęła współpracę z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła wiele nagród w konkursach w kraju i za granicą, a także szereg nagród indywidualnych dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki baroku. Przez ponad dekadę jego działalności, w repertuarze zespołu znalazły się m.in. wielkie dzieła oratoryjne Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Haendla, Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in seinen Reichen J. S. Bacha, a także pasje: J. S. Bacha – Pasja według św. Jana i Brockes Passion G. F. Händla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Haendla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G. B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore) oraz A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Sztuk Dawnych – „Imieniny Izabeli Branickiej”, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku jest również Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

Za swą dotychczasową działalność została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku (2016).