KARTA ZGŁOSZENIA (ON-LINE)

KARTA ZGŁOSZENIA (ON-LINE)

  Nazwa chóru

  Dyrygent Imię

  Liczba osób w chórzeWartość od 6 do 80

  Dane kontaktowe

  Adres Ulica

  Miasto
  Kraj
  Email
  Strona internetowa chóru
  Telefon


  Chór występuje w:

  PROGRAM KONKURSOWY:

  KATEGORIA:

  Utwór 1


  Utwór 3  KATEGORIA:

  Utwór 1


  Utwór 3  KATEGORIA:

  Utwór 1


  Utwór 3  Nota o chórze (w j. polskim i w j.angielskim)

  Biogram dyrygenta (w j. polskim i w j.angielskim)

  Fotografia chóru - max. 2 szt. (załącz fotografie chóru)

  Pliki z nutami (załącz pliki z nutami)  Osoba zgłaszająca