UCZESTNICY

Chór Kameralny „Cantate Domino”
(Kowno, Litwa)
dyrygent: Rolandas Daugela
kat. A

Chór Mieszany „Tibi Domine” 
(Goniądz, Polska)
dyrygent: Michał Rajewski
kat. A

Zespół Wokalny „Rondo”
(Wrocław, Polska)
dyrygent: Małgorzata Podzielny
kat. B, G

Chór Żeński „Tibi Domine” Parafii św. Agnieszki w Goniądzu (Polska)
dyrygent Michał Rajewski
kat. C

Chór Żeński Młodzieżowego Domu Kultury (Białystok, Polska)
dyrygent: Barbara Kornacka
kat. D

Chór Dziecięcy „Cantica” (Kowno, Litwa)
dyrygent: Rolandas Daugela
kat. D

Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores” (Knurów, Polska)  
dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik
kat. G, H

Chór Żeński Uniwersytetu Wileńskiego „Veni Gaudere” (Litwa) dyrygent: Adelė Mikalkėnienė
kat. G

Zespół Wokalny „Omnis Mea” (Warszawa, Polska)
kat. G

Zespół Wokalny „Chance” (Lida, Białoruś)
dyrygent: Boyko Svetlana
kat. H

Chór kameralny „Amici” (Łomża , Polska)
dyrygent: Anna Kurowska
kat. H

Zespół Wokalny „Esperimento” (Białystok, Polska)
dyrygent: Barbara Kornacka
kat. H