Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku
The Society of Friends of the University of Music in Białystok

Ul. Kawaleryjska 5, 15 – 324 Białystok, Poland

+48 793 731 383

info@cantugaudeamus.pl

bank account No:  84 1240 5211 1111 0000 4925 2578 
(SWIFT code PKOPPLPW, IBAN PL84124052111111000049252578)