Uczestnicy

 

Chór Kameralny „Cantate Domino”

(Kowno, Litwa)

dyrygent: Rolandas Daugela

kat. A

Chór Mieszany „Tibi Domine” 

(Goniądz, Polska)

dyrygent: Michał Rajewski

kat. A

Zespół Wokalny „Rondo”

(Wrocław, Polska)

dyrygent: Małgorzata Podzielny

kat. B, G

Chór Żeński „Tibi Domine” Parafii św. Agnieszki w Goniądzu (Polska)

dyrygent Michał Rajewski

kat. C

Chór Żeński Młodzieżowego Domu Kultury (Białystok, Polska)

dyrygent: Barbara Kornacka

kat. D

Chór Dziecięcy „Cantica” (Kowno, Litwa)

dyrygent: Rolandas Daugela

kat. D

Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores” (Knurów, Polska)  

dyrygent: Tomasz Paweł Sadownik

kat. G, H

Chór Żeński Uniwersytetu Wileńskiego „Veni Gaudere” (Litwa) dyrygent: Adelė Mikalkėnienė

kat. G

 

Zespół Wokalny „Omnis Mea” (Warszawa, Polska)

kat. G

Zespół Wokalny „Chance” (Lida, Białoruś)

dyrygent: Boyko Svetlana

kat. H

Chór kameralny „Amici” (Łomża , Polska)

dyrygent: Anna Kurowska

kat. H

Zespół Wokalny „Esperimento” (Białystok, Polska)

dyrygent: Barbara Kornacka

kat. H